Mokslo ir studijų institucijų, Teikiančių daktaro mokslo laipsnius, sąrašas

1

Lietuvos mokslo taryba 1992 – 2012 m.

2

Vilniaus universitetas  nuo 1992 m.

3

Vilniaus pedagoginis universitetas 1992 – 2011 m.; Lietuvos edukologijos universitetas 2011 – 2018 m.

4

Vilniaus technikos universitetas 1992 – 1996 m.; Vilniaus Gedimino technikos universitetas nuo 1996 m.

5

Vytauto Didžiojo universitetas nuo 1992 m.

6

Kauno technologijos universitetas nuo 1992 m.

7

Klaipėdos universitetas nuo 1992 m.

8

Vilniaus dailės akademija nuo 1992 m.

9

Lietuvos muzikos akademija 1993 – 2004 m.; Lietuvos muzikos ir teatro akademija nuo 2004 m.

10

Lietuvos policijos akademija 1993 – 1997 m.; Lietuvos teisės akademija 1997 – 2000 m.;

Lietuvos teisės universitetas 2000 – 2004 m.; Mykolo Romerio universitetas nuo 2004 m.

11

Kauno medicinos akademija 1992 – 1998 m.; Kauno medicinos universitetas 1998 – 2010 m.;

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas nuo 2010 m.

12

Lietuvos veterinarijos akademija 1992 – 2010 m.

13

Lietuvos žemės ūkio akademija 1992 – 1996 m.; Lietuvos žemės ūkio universitetas 1996 – 2011 m.;

Aleksandro Stulginskio universitetas 2011 – 2018 m.

14

Lietuvos kūno kultūros institutas 1993 – 1999 m.; Lietuvos kūno kultūros akademija 1999 – 2012 m.; Lietuvos sporto universitetas nuo 2012 m.

15

Šiaulių pedagoginis institutas 1993 – 1997 m. ; Šiaulių universitetas 1997 m.

16

Architektūros ir statybos institutas 1992 – 2001 m.

17

Biochemijos institutas 1992 – 2001 m.

18

Biotechnologijos institutas „Fermentas“ 1992 – 1995 m.; Biotechnologijos institutas 1995 – 2001 m.

19

Botanikos institutas 1992 – 2001 m.

20

Chemijos institutas 1993 – 2001 m.

21

Ekologijos institutas 1992 – 2001 m.

22

Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas 1993 – 2001 m.

23

Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas 1992 – 1995 m.

Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas 1995 – 2001m.

24

Fizikos institutas 1992 – 2001 m.

25

Geografijos institutas 1992 – 2001 m.

26

Geologijos institutas 1992 – 2001 m.

27

Imunologijos institutas 1992 – 2001 m.

28

Kultūros ir meno institutas 1992 – 2001 m.

29

Lietuvių kalbos institutas 1993 – 2001 m.

30

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 1992 – 2001 m.

31

Lietuvos energetikos institutas 1992 – 2001 m.

32

Lietuvos gyvulininkystės institutas 1992 – 2001 m.

33

Lietuvos istorijos institutas 1992 – 2001 m.

34

Lietuvos maisto institutas 1994 – 2001 m.

35

Lietuvos melioracijos institutas 1992 – 1995 m.; Lietuvos vandens ūkio institutas 1995 – 2001 m.

36

Lietuvos miškų institutas 1992 – 2001 m.

37

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas 1992 – 2001 m.

38

Lietuvos veterinarijos institutas 1992 – 2001 m.

39

Lietuvos žemdirbystės institutas 1992 – 2001 m.

40

Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas 1992 – 1995 m.

Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas 1995 – 2001 m.

41

Matematikos ir informatikos institutas 1992 – 2001 m.

42

Puslaidininkių fizikos institutas 1992 – 2001 m.

43

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas 1992 – 2001 m.

44

Termoizoliacijos institutas 1995 – 2001 m.

45

Tarptautinė aukštoji mokykla 2003-2011 m.

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas nuo 2011 m.